Sociala medier på biblioteken

Regionbibliotek Stockholm drev på uppdrag av Stockholms läns Biblioteksråd arbetsgruppen ”Sociala medier på biblioteken” 2010-2016. Arbetsgruppen ordnade konferenser och omvärldsbevakade inom området sociala medier och bibliotek. Arbetsgruppen bildades 2010 då Regionbibliotek Stockholm tillsammans med Ekerö […]

Sociala medier på biblioteken

– en blogg från Biblioteksrådet i Stockholms län 2010-2016 Regionbibliotek Stockholm drev på uppdrag av Stockholms läns Biblioteksråd arbetsgruppen ”Sociala medier på biblioteken” 2010-2016. Arbetsgruppen ordnade konferenser och omvärldsbevakade inom området. Arbetsgruppen bildades 2010 då Regionbiblioteket […]

Konferens: Makt, sociala medier och kommunikation

En konferens om sociala medier och bibliotek, den fjärde i ordningen arrangerad av Biblioteksrådet. Dagen innehåller föreläsningar och goda exempel på hur vi kan arbeta kring sociala medier. Under dagen blir det också tillfällen till diskussioner. Program för dagen Kl. […]

Konferens om sociala medier och bibliotek

Välkomna på konferens den 18 mars, 2014. Temat denna gång är sociala medier och integritet, juridik, källkritik, transparens och yttrandefrihet. Konferensen arrangeras av oss, Arbetsgruppen för sociala medier inom Biblioteksrådet i Stockholms län. Program för […]

Biblioteksrådets arbetsgrupp för sociala medier

I Stockholms län finns ett Biblioteksråd, som har tillkommit på politiskt initiativ. Biblioteksrådet samarbetar kring biblioteksövergripande frågor, dvs frågor som rör alla typer av bibliotek, allt från skolbibliotek till specialbibliotek. Ett av samarbetsområdena är sociala […]

Brit Stakston: Sociala medier & biblioteken

Den 21  augusti arrangerade vi i samarbete med Biblioteksrådet konferensen Sociala medier på biblioteken – Fortsättning följer… på Södertörns högskola. Hörsalen var i det närmaste fullsatt med intresserade biblioteksmedarbetare både från länet och utanför. Dagen […]

Brit Stakston: Sociala medier & biblioteken

Den 21  augusti arrangerade vi i samarbete med Biblioteksrådet konferensen Sociala medier på biblioteken – Fortsättning följer… på Södertörns högskola. Hörsalen var i det närmaste fullsatt med intresserade biblioteksmedarbetare både från länet och utanför. Dagen […]

Nedräkning till konferensen Sociala medier på biblioteken – fortsättning följer

Sommaren är här och efter kanske lite semester och vila så är det dags för knytkonferensen 21/8 på Södertörns högskola om ”Sociala medier på biblioteken – fortsättning följer. ” Vi som arrangerar detta hoppas på […]

Sociala medier: nåt för alla

Slutrapporten för projektet Sociala medier : nåt för alla. Inom projektet drevs en webbkurs i sociala medier kallad Delning.nu. Projektet pågick under perioden 1 mars till 31 december 2011 och drevs av Regionbibliotek Stockholm i […]

Sociala medier på biblioteken – Fortsättning följer…

Välkomna till konferensen Sociala medier på biblioteken – Fortsättning följer… En dag då vi inspireras och delar med oss av våra erfarenheter  från arbetet i sociala medier. Biblioteksrådet i Stockholms län anordnade 2010 en heldagsworkshop […]

Kommunikation och sociala medier på Regionbiblioteket

Ett strategidokument för webb- och kommunikationsfrågor på Regionbiblioteket går nu att hitta på vår webbplats, se t ex under Sociala medier. Dokumentet innehåller en del om syften och mål med närvaron i sociala medier, men […]

Sociala medier – Hur funkar bloggar, Facebook, Wikipedia…?

Slutrapport för projektet Sociala medier – Hur funkar bloggar, Facebook, Wikipedia…? En kurs för dig som vill veta mer, av Anna-Stina Takala Projektet drevs under perioden 1 februari 2010 – 31 januari 2011 av Regionbibliotek […]

Sociala medier: nåt för alla

Mål: Att folkbibliotek i samarbete ska överbrygga digitala klyftor Målgrupp: Allmänheten Tid: 2011-2012 Finansiering: .SE, Internet för alla Kontaktperson: Hanna Johansson, hanna.k.johansson@sll.se Projektet drevs i samarbete mellan läns- och regionbiblioteken i Sverige och med folkbibliotek […]

Digitala resurser på Högdalens bibliotek

Under Medborgarveckan i oktober 2014 ordnade Högdalens bibliotek drop-in då de visade e-böcker och digitala resurser vid ett informationsbord. ”Många är nyfikna på hur det fungerar med nya sociala medier som till exempel Facebook, eller bara att skaffa en e-postadress”

Att sprida text på rätt sätt

Upphovsrätt på bibliotek. Så här i coronatider har frågan kring vad biblioteken kan publicera i sina digitala kanaler uppmärksammats stort. Vilka tillstånd krävs för att lägga upp en sagostund på bibliotekets hemsida? Hur stora textsjok är ok att dela på instagram?

Boken kommer våren 2020

Home delivery och Take-away är högaktuellt denna pandemivår, och det behöver inte bara handla om mat. Även biblioteken erbjuder olika alternativ för att uppfylla lagkravet att finns tillgängliga för alla. Utöver alla befintliga och nya […]

Nyheter från Digitalt först med användaren i fokus

Projektet Digitalt först med användaren i fokus arbetar från nationellt håll med att publicera och samla resurser som kan vara till stöd för biblioteken nu under svåra coronatider. I Digiteket finns nya kurser och artiklar […]

Samlad information med anledning av coronaviruset

På den här sidan har Regionbibliotek Stockholm samlat information relevant för biblioteken i Stockholmsregionen, med anledning av den rådande situationen som en följd av coronaviruset (covid-19). Vi följer samhällsläget och uppdaterar webbsidan vid behov. Information […]

Dag om film, MIK och bibliotek

Välkommen till en fortbildningsträff med fokus på film, bild och medie- och informationskunnighet (MIK) på Filmstaden i Råsunda. Program 9:00-10:00 En filmpedagogisk föreläsning om Filmarkivet.se Filmarkivet.se är en webbsida med drygt 2000 kortfilmer om Sverige från […]

För ett smartare liv på nätet – källkritik, sökkritik och sökteknik

“I have read and agree to the Terms” is the biggest lie on the web. Nog känner vi igen oss i att bara klicka på Godkänn när vi får frågor om vi godkänner villkor i […]

Digitalt för och med barn och unga – på besök i Malmö och Göteborg

Vad händer på barn- och ungdomsavdelningarna i Malmö och Göteborg? Hur jobbar personalen där med digitalt skapande, sociala medier, spel och det vidgade textbegreppet? Med siktet inställt på den digitala verksamheten i Kanini (Malmö), Balagan […]

Att bygga relationer med unga

10 oktober, 2017. Det är tidig morgon och ett trettiotal biblioteksmedarbetare från Stockholms län har samlats på Bredängs bibliotek för en träff för dem som arbetar för och med barn och unga på bibliotek. Dagens […]

Barn, bibliotek och forskning: tema DIGITALT

Välkommen till en inspirerande endagskonferens om barn, bibliotek och forskning med tema DIGITALT. Konferensen bjuder på föreläsningar om bland annat fiktion i det nya medielandskapet, MIK och om språkutveckling och läsfrämjande i vår digitala tid. En […]

Källkritikens dag på Stockholms stadsbibliotek

Den 13 mars uppmärksammades Källkritikens dag på Stockholms stadsbibliotek. Genom ett samarbete mellan Digitala biblioteket, kommunikationsenheten, marknadsenheten och medarbetare från olika bibliotek i staden spred vi sök- och källkritik till våra besökare och till våra […]

IKT-lyftet/Digidel

Projekt IKT-lyftet startade den 1 september 2009 i samarbete mellan flera läns- och regionbibliotek och med projektbidrag från Statens kulturråd. IKT-lyftet har planerats och genomförts som ett 2-årigt nationellt övergripande projekt. Genom föreningen Sveriges länsbibliotekarier […]