Praktisk kunskap – vad är det?

”. . . ett kunnande som kräver erfarenhet och fingertoppskänsla, en insikt i när, hur och varför man ska göra det ena eller det andra. . .”   Sedan några år tillbaka har vi på […]

Praktisk kunskap

Projekt Praktisk kunskap är snarare ett utforskande av ett kunskapsområde än ett projekt i egentlig mening. Vårt intresse för praktisk kunskap kan ses som en naturlig fortsättning på ett av våra tidigare projekt, projekt Kompetensen, och hör också […]

Bibliotekariens praktiska kunskap – om kunskap, etik och yrkesrollen

”När jag började jobba efter utbildningen var jag inte förberedd på att möta så mycket olika människor i så många olika situationer. Det är det fina med arbetet men också kanske det som ibland är […]

Föreläsning: Bibliotekariens praktiska kunskap

Vad gör egentligen en bibliotekarie? Vilka kunskaper krävs?  Hur ser de dagliga mötena mellan personal och besökare ut? Och hur kan man beskriva kvalitet inom yrket? Dessa och många andra frågor utforskades av en grupp […]

Bibliotekariens praktiska kunskap – en central del av yrkeskompetensen

Vad är verklig kvalitet i biblioteksverksamhet? Eva Schwarz, lektor vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola, berättar om hur kursen ”Omdöme, bildning och det mellanmänskliga mötet” utforskat ett nytt kunskapsområde. I fallbeskrivningar varvade med teori […]

Kurs i bibliotekariens praktiska kunskap (5)

Vill du undersöka dina praktiska kunskaper och fundera över vad som är verklig kvalitet i biblioteksverksamhet? Vill du lära dig mer om etik, människosyn, bildning och bibliotekens idéhistoria, och tillsammans med andra bibliotekarier fundera över […]

Kurs i bibliotekariens praktiska kunskap (4)

Vill du undersöka dina praktiska kunskaper och fundera över vad som är verklig kvalitet i biblioteksverksamhet? Vill du lära dig mer om etik, människosyn, bildning och bibliotekens idéhistoria, och tillsammans med andra bibliotekarier fundera över […]

Kurs i bibliotekariens praktiska kunskap (3)

Vill du undersöka dina praktiska kunskaper och fundera över vad som är verklig kvalitet i biblioteksverksamhet? Vill du lära dig mer om etik, människosyn, bildning och bibliotekens idéhistoria, och tillsammans med andra bibliotekarier fundera över […]

Kurs i bibliotekariens praktiska kunskap (2)

Vill du undersöka dina praktiska kunskaper och fundera över vad som är verklig kvalitet i biblioteksverksamhet? Vill du lära dig mer om etik, människosyn, bildning och bibliotekens idéhistoria, och tillsammans med andra bibliotekarier fundera över […]

Kurs i bibliotekariens praktiska kunskap (1)

Vill du undersöka dina praktiska kunskaper och fundera över vad som är verklig kvalitet i biblioteksverksamhet? Vill du lära dig mer om etik, människosyn, bildning och bibliotekens idéhistoria, och tillsammans med andra bibliotekarier fundera över […]

Kurs i bibliotekariens praktiska kunskap, februari-maj 2015

Vill du undersöka dina praktiska kunskaper och fundera över vad som är verklig kvalitet i biblioteksverksamhet? Vill du lära dig mer om etik, människosyn, bildning och bibliotekens idéhistoria, och tillsammans med andra bibliotekarier fundera över […]

Avslutade projekt

I Regionbibliotekets uppdrag ingår att vi ska bedriva projekt inom biblioteksspecifika områden. Projekten pågår under en förutbestämd tidsrymd, vanligen under några års tid, här listas de projekt som vi anser vara avslutade. Ett projekt kan vara avslutat […]

Chefsmöte – länets bibliotekschefer

18 mars kl 09.00 – 12.00 Signalfabriken Sundbyberg Agenda Kort presentation av Signalfabriken 09.00 – 09.45 Praktisk kunskap – Eva Schwarz berättar om kurserna, resultaten och boken 09.45-10.15 Fika 10.15-12.00 Läget på Regionbiblioteket och Internationella […]

Arbetsmöte för fjärrlåneansvariga

Välkomna till höstens arbetsmöte! På agendan bland annat: Visning av biblioteket och arbetet med Dewey Diskussion och summering av arbetet med kvalitetsmodellen, kvalitetsparametrarna och kursen i praktisk kunskap Hör gärna av er om ni har […]

En eftermiddag i informationsdisken

Det är en tidig vintereftermiddag och min kollega och jag sitter i informationsdisken. Framför oss, på andra sidan disken, befinner sig en lång kö av besökare som väntar på hjälp, ärendena är många och sinsemellan […]

Vad gör egentligen en bibliotekarie?

Vad gör egentligen en bibliotekarie? Vilka kunskaper krävs? Var går gränsen för yrkesrollen och hur kan man beskriva kvalitet inom yrket? Detta och många andra frågor har en grupp bibliotekarier utforskat i kursen Omdöme, bildning […]

Bok & Bibliotek 2015 – Biblioteks & berättarscenen

Välkommen till Biblioteks & berättarscenen på bokmässan i Göteborg! Regionbibliotek Stockholm arrangerar torsdagens program i samarbete med Kultur i Väst, då vi presenterar nyheter och spännande projekt från biblioteksvärlden. Det blir en fullmatad dag med många […]

A-Ö

A  B  C  D   E   F   G   H  I  JKLM  NOPQRS  TUVWXYZÅÄÖ A ab katalogsök Anpassade medier Appen Regionbiblioteket rapporterar/under arbete Att hantera den dynamiska kontrasten mellan tradition och förnyelse Att läsa är också en sport […]

Tillsammans – interkulturellt läsfrämjande, mångfald och inkludering

Med erfarenheter från Projekt inkludering anordnar Regionbiblioteket nu en ny fördjupning i samma utforskande anda. Vi kommer åter att fokusera läsfrämjande, normkritik, samt diskriminering och maktstrukturer i ett bibliotekssammanhang. I Tillsammans kommer cirka 20 deltagare […]

Fler och fler öppnar mer

Vi ber att få presentera årets första Länsnytt med denna artikel ur tidningen med tema Rummet/platsen: Flera kommuner i Stockholms län har börjat öppna upp sina bibliotek utanför ordinarie öppettider. Meröppet innebär att besökarna kan […]

Biblioteksrummets läsbarhet

I höstas fick Bibliotek Botkyrka beviljat medel från Svensk biblioteksförening för ett projekt som handlar om biblioteksrummet och ökad tydlighet. Det primära syftet med projektet Biblioteksrummets läsbarhet är att stärka betydelsen av andra kommunikationsformer och […]

MIK på folkbiblioteket

Vad innebär egentligen MIK? MIK som begrepp rör sig i trakterna kring förståelsen för medier och internet och vad det för med sig. Kärnan är ett kritiskt förhållningssätt för att kunna tolka och värdera information.

Digital bildning

”Bibliotekariers ethos kan sägas vara en vilja att skapa förutsättningar för lärande, bildning, upplevelser, forskning, och informerat medborgarskap genom tillgängliggörande av information, kunskap och kultur, samt genom en vilja att utgöra en kritisk och kunnig […]

Mobilt bibliotek – hur och varför?

Denna gång handlar Länsnytt (nr 1, 2016) om bibliotek, bibliotekarier och användare som är mobila, det vill säga rörliga. Numret är fyllt av goda exempel på bokbussar, popup-bibliotek och digitala tjänster, men det finns naturligtvis […]

Att arbeta med kvalitetsmodellen

  Klicka på bilden för stort format. Kvalitetsmodellen på bilden är utvecklad av Elisabet Ahlqvist på Kungliga biblioteket. Introduktion Regionbibliotek Stockholm har arbetat med att testa en kvalitetsmodell som utvecklats av Kungliga biblioteket. Vi har […]