Poesi & Prosa våren 2017

Poesi & Prosa är en föreläsningsserie där Svenska Akademiens Nobelbibliotek i samarbete med Regionbibliotek Stockholm presenterar litterära in- och utblickar. Anmälan görs via kalendariet.        

Poesi & Prosa våren 2017

Poesi & Prosa är en föreläsningsserie där Svenska Akademiens Nobelbibliotek i samarbete med Regionbibliotek Stockholm presenterar litterära in- och utblickar. Anmälan görs via kalendariet.        

Våren 2015 Poesi & Prosa

Plats: Svenska Akademien (Ljusgården) och organisatörer är Nobelbiblioteket och Regionbibliotek Stockholm Onsdag 22 april kl.18.00-19.00 Japan och Väst – relationen som präglat litteraturen Hör journalisten och kulturredaktören Yukiko Duke berätta om den inte så välkända […]

Att bygga en metafor. Konkreta element i Tomas Tranströmers poesi

Föreläsning:  Anna Vogel är universitetslektor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Föredraget tar sin utgångspunkt i hennes forskning i stilistik, där hon använder en kognitivt lingvistisk metod för att undersöka Tomas Tranströmers metaforer. Datum: 26 […]

Vilhelm Ekelund. Landskap och tanke

Jonas Ellerström är författare, förläggare och översättare. Han är också framstående kännare av Vilhelm Ekelunds författarskap och kommer, utifrån sin senaste bok, att tala om platsens och landskapets betydelse för dennes texter. Datum: 17 maj 2017 Tid: […]

Emily Dickinsons vulkaner

Föreläsning: Josefin Holmström är författare, kritiker och doktorand i engelsk litteratur vid universitetet i Cambridge. Hon kommer att tala utifrån vulkanernas metaforiska roll i Emily Dickinsons poesi samt belysa dess kopplingar till dåtidens konst och […]

Föreläsning: Tårarnas poetik: Nelly Sachs tidiga diktning fram till In den Wohnungen des Todes

Daniel Pedersen är litteraturvetare, översättare och redaktör. I sin nyligen framlagda doktorsavhandling, Tårarnas poetik, har han analyserat Nelly Sachs tidiga poesi och prosa med ett särskilt fokus på den metaforiska utvecklingen hos ett av hennes […]

Föreläsning: Gutenberggalaxens nova: författaren Erasmus av Rotterdams roll i 1500-talets medierevolution

Nina Burton är poet, essäist samt ledamot av såväl Samfundet De Nio som Vetenskapsakademien. Hennes nya bok Gutenberggalaxens nova kretsar kring 1500-talets verkliga mediestjärna, Erasmus av Rotterdam, och hans dröm om att spränga gränser och […]

Föreläsning: Konsten att tala om böcker man aldrig har läst

Kristoffer Leandoer är författare, litteraturkritiker och översättare. Föredraget tar sin utgångspunkt i hans senaste bok, De försvunna böckernas bibliotek – en säregen historia utan skarp skiljelinje mellan roman och essä men hela tiden kretsande kring […]

Hösten 2016

Poesi & Prosa är en föreläsningsserie där Svenska Akademiens Nobelbibliotek i samarbete med Regionbibliotek Stockholm presenterar litterära in- och utblickar. Anmälan görs via kalendariet.   Affischen i pdf-format för utskrift  

Att översätta Thomas Mann

Föreläsning: Ulrika Wallenström har introducerat ett antal intressanta tyskspråkiga författarskap för en svenskläsande publik, såsom Durs Grünbein, W. G. Sebald och Jenny Erpenbeck. Hennes nyöversättningar av Thomas Manns författarskap har av Svenska Akademiens ständiga sekreterare […]

Att översätta Henrik Ibsen

Föreläsning: Klas Östergren är författare. översättare och ledamot av Svenska Akademien. Vid sidan av Henrik Ibsen har han översatt Charles Baudelaire, Eugene O’Neill, J. D. Salinger med flera. Framträdandet sker i form av ett samtal […]

Att översätta Svetlana Aleksijevitj

Föreläsning: Kajsa Öberg Lindsten är översättare från i första hand ryska, men även franska. Utöver 2015 års Nobelpristagare i litteratur, Svetlana Aleksijevitj, har hon bland annat översatt Michail Bachtin och Andrej Platonov. Datum: 10 februari […]

Våren 2016

Poesi & Prosa är en föreläsningsserie där Svenska Akademiens Nobelbibliotek i samarbete med Regionbibliotek Stockholm presenterar litterära in- och utblickar.   Affischen i PDF-format    

Mellan geni och paranoia : Nelly Sachs på Beckomberga

Föreläsning: Karin Johannisson – författare och idé- och lärdomshistoriker, talar med utgångspunkt från sin nya bok  Den sårade divan. I den studerar hon växelspelet mellan individ och sjukidentitet hos Nelly Sachs, Sigrid Hjertén och Agnes von […]

Det litterära reportaget – vad är fakta, vad är fiktion?

Föreläsning: Elisabeth Åsbrink – författare och journalist, som bland mycket annat har skrivit den Augustprisbelönade fackboken Och i Wienerwald står träden kvar (2011). I sin föreläsning tar hon sin utgångspunkt i en av de vanligaste […]

Efter åren som hemlig kurir i Moskva åt Alexander Solzjenitsyn: några personliga lärdomar och slutsatser

Föreläsning: Stig Fredrikson, journalist och slavist, har en lång bakgrund som rapportör från Sovjetunionen och Ryssland. Under sin fleråriga tid som utrikeskorrespondent i Moskva på 70-talet tog en nära och betydelsefull vänskap med Alexander Solzjenitsyn […]

Hösten 2015

Poesi & Prosa är en föreläsningsserie där Svenska Akademiens Nobelbibliotek i samarbete Regionbibliotek Stockholm presenterar litterära in- och utblickar.     AFFISCHEN I PDF-FORMAT

Japan och Väst – relationen som präglat litteraturen

Hör journalisten och kulturredaktören Yukiko Duke berätta om den inte så välkända japanska litteraturen av idag. Tid: Onsdag 22 april kl. 18.00-19.00 Plats: Ljusgården hos Svenska Akademien, Källargränd 4 i Gamla stan Fri entré. Begränsat antal platser. […]

Polsk litteratur

Ett kvarts sekel har gått sedan censuren upphörde i Polen och sedan den chock som införandet av en fri bokmarknad innebar för alla aktörer. Vilka tendenser kan man skönja i polsk prosa och lyrik i […]

Konsten att avbryta sig – fragmentet som litterär form

  Horace Engdahl – författare och ledamot av Svenska Akademien Tid: Onsdag 11 februari kl. 18.00-19.00 Plats: Ljusgården hos Svenska Akademien, Källargränd 4 i Gamla stan Fri entré. Begränsat antal platser. Mer information: Odd Zschiedrich, […]

ponton

Litterär tidskrift för och av unga ponton är en tryckt tidskrift för unga i åldrarna 14 – 21 år. Varje nummer innehåller poesi, prosa och annat skapande som skickas in från hela landet. En ungdomsredaktion […]