Barns perspektiv – Lenas perspektiv

Marie Johansens föreläsning från Lena Lundgren-dagen den 9 februari 2011. Lena sammanfattar: Biblioteken måste vara roliga för barn och kännas angelägna. Barn måste komma till biblioteket av fri vilja. Man måste se varje enskilt barn […]

Barn och unga

Regionbibliotek Stockholm stödjer och utvecklar biblioteksverksamhet för barn och unga i Stockholms län på flera olika sätt. Vi erbjuder fortbildning och studiedagar för barn- och ungdomsbibliotekarier i stad och län, i förekommande fall även för […]

Barn, bibliotek och forskning – en årlig konferens

  Varje år arrangerar Regionbibliotek Stockholm en konferens med föreläsningar om barn, bibliotek och forskning. Konferensen är ett sätt för regionbiblioteket att agera förbindelselänk mellan folkbiblioteken och forskning och lärosäten, för att höja kompetensen samt […]