Utmaning storstad – Läsning och tillgängliga medier inom LSS- och äldreomsorg

Projektet Utmaning Storstad bygger på ett samarbete mellan Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) och Regionbibliotek Stockholm med hjälp av folkbiblioteken i länet. Projektet fokuserar på läsfrämjande och tillgängliggörande av information och litteratur för personer som […]

IT-guide – unga hjälper äldre

I april följde jag och en kollega från Regionbiblioteket med på en studieresa till Dalarna inom projektet Dela Läslust. Fokus för resan var bemötande och mångspråk och vi besökte bibliotek i Borlänge, Säter och Ludvika. […]

Det är möjligt – samverkan med fokus på äldre

En torsdagsförmiddag i början på december samlades drygt trettio personer på Regionbibliotek Stockholm. Syftet var att få ta del av de olika projekt och arbeten kring samarbeten med äldreomsorg som bedrivits på regional och lokal […]

Det är möjligt! Samverkan med äldre i fokus

Frågor om samband mellan kultur och hälsa är mer aktuella än någonsin, och inte minst frågan om äldres tillgång till kultur har en direkt koppling till bibliotekens uppdrag att finnas till för alla invånare. På […]

Strategisk syn på bibliotekens arbete med äldre

Denna artikel är publicerad i Länsnytt nr 3 2013: Biblioteksservice till äldre och funktionshindrade är prioriterad i de flesta kommuner, och verksamheten har långa traditioner på svenska bibliotek. I detta nummer av Länsnytt finns flera rapporter […]

Seniorkultur – litteratur och berättande för äldre

Mars 2013 på Edö äldreboende i Farsta. Ida Junker från Fabula Storytelling har berättarkrets med 15 stycken av de boende. Hon inleder med att berätta barndomsminnen och skicka runt doftburkar för att trigga igång minnena. […]

Digital läsning och surfplattor med fokus på äldre

Seniorkultur & läsombud Digital läsning, surfplattor, digital delaktighet och kultur för äldre var teman på  en inspirationsdag den 26 mars som vi ordnade för medarbetare som arbetar med social- och uppsökande biblioteksverksamhet. Vi hade bjudit in olika […]

Nätverksträff medier

Välkomna på nätverksträff för Nätverket för medier. Det har varit ett märkligt år, men vi kan nog alla konstatera att vi ändå har lärt oss en hel massa nya saker. Kanske särskilt inom det digitala? […]

Tillgänglighet på agendan – aktuella resurser och tips

I november träffades Nätverket för tillgänglighet och social uppsökande biblioteksverksamhet. Träffen fokuserade lite extra på aktuella områden som digital tillgänglighet, kognitiv tillgänglighet och uppsökande verksamheter under corona. En angelägen fråga under nätverksträffen var den skärpta […]

Norrtälje satsar på att öka den digitala delaktigheten

Genom utbildningsinsatser för bibliotekspersonal och möten med låga trösklar vill Norrtälje kommun låta folkbiblioteken bli naven i processen för att öka digital delaktighet. Norrtälje kommun har de senaste åren gjort flera insatser för att motverka […]

Premiär för ny Läs- och skaparbuss i Värmdö

Nu är Värmdö biblioteks nya Läs- och skaparbuss invigd! Vid premiärturen 10 juni bjöds värmdöborna på makerspace och skapande i olika former. 2018 fick Värmdö bibliotek medel från Kulturrådets Stärkta bibliotek till en Läs- och […]

Träff om tillgänglighet och social uppsökande biblioteksverksamhet

PROGRAM 9.00-9.30      Visning av hyllsystemet KLARTEXT Bibliotek Botkyrka har utvecklat ett nytt hyllsystem som gör det enklare att hitta rätt för besökaren. Det nya systemet för hylluppställning bygger på klartext och grundar sig i en […]

Vi syns och vi finns – om konferensen nationella minoriteter och bibliotek

Fundera över vilka språknormer som finns i ert bibliotek. Och se över er skyltning i biblioteket med syftet att skapa ett bibliotek som inkluderar fler, uppmanade Rita Paqvalén, verksamhetsledare vid Kultur för alla i Finland […]

Digitala verktyg i biblioteket – presentationer och länkar

I maj ordnade vi en halvdag om att använda digitala verktyg inom bibliotekens verksamhet. Träffen bestod av två inspirerande föreläsningar, varvat med samtal mellan kollegor från bibliotek i länet. Syftet med dagen var att bidra […]

Utmaning storstad

Utmaning storstad Läsning och tillgängliga medier inom LSS- och äldreomsorg Syfte –  Att öka kunskapen och kännedomen om tillgängliga medier inklusive taltidningar hos bibliotek och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg i storstadsregionen Stockholm. –  Att […]

Drömmen? Att nå alla i Norrtälje!

I år fyller bokbussen i Norrtälje femtio år. Den nuvarande bussen som kallas för Sigge har rullat sedan 2008. Varje månad stannar bokbussen på över 100 olika hållplatser i Norrtälje som är en vidsträckt kommun. […]

Digitalt för och med barn och unga – på besök i Malmö och Göteborg

Vad händer på barn- och ungdomsavdelningarna i Malmö och Göteborg? Hur jobbar personalen där med digitalt skapande, sociala medier, spel och det vidgade textbegreppet? Med siktet inställt på den digitala verksamheten i Kanini (Malmö), Balagan […]

Om delaktighetsprocesser med små barn

– erfarenheter från Kanini på Malmö stadsbibliotek Hur kan bibliotek arbeta med delaktighetsprocesser tillsammans med små barn? På Malmö stadsbibliotek har de stor erfarenhet av att arbeta med lite äldre barns delaktighet. I samband med […]

Att nå bibliotekens prioriterade målgrupper, interkultur och språk & talboken kommer….

var några teman på gårdagens arbetsmöte om tillgänglighet, uppsökande verksamhet och några av bibliotekens prioriterade målgrupper. Att låta medarbetare som jobbar med liknande uppgifter och uppdrag träffas och dela med sig av erfarenheter och goda exempel […]

Att nå bibliotekens prioriterade målgrupper, interkultur och språk & talboken kommer….

var några teman på gårdagens arbetsmöte om tillgänglighet, uppsökande verksamhet och några av bibliotekens prioriterade målgrupper. Att låta medarbetare som jobbar med liknande uppgifter och uppdrag träffas och dela med sig av erfarenheter och goda exempel […]

Projekt digital service

Med Projekt digital service vill Regionbibliotek Stockholm undersöka om och hur biblioteken genom samarbeten med andra kommunala aktörer kan ge invånarna bättre hjälp med digital service/e-service och samhällstjänster. Folkbibliotek besöks dagligen av människor som saknar […]

Samtal om digital service på bibliotek

Listan över vilka frågor som kommer till folkbiblioteken idag kan göras lång. Vad hjälper biblioteken till med och vilka behov möter de? Och varför får biblioteken så många olika frågor idag? Tillgången till medborgarkontor ser väldigt olika […]

Bokbåtens dagbok 26 april 2017

Bokbåtens tredje dag brukar det vara ”vaktavlösning”. Men det är lite senare, först ska tre öar besökas och det ska pratas litteratur och lånas ut böcker, återlämnas böcker, sättas upp böcker, gallras om det kommer […]

Uppsökande verksamhet på Uppsala stadsbibliotek

Bibliotek Uppsala har en gedigen social och uppsökande verksamhet. Genom projektet Kommer boken? som vi bedriver på Regionbibliotek Stockholm ville vi höra mer om deras verksamhet. I höstas gjorde vi ett första besök för att […]

Tematräff om temalådor, minneslådor och nostalgiväskor

Välkommen på en tematräff om temalådor, minneslådor och nostalgiväskor. Temalådor är en verksamhet som en del bibliotek har till utlån för bland annat äldreomsorg, förskolor och dagliga verksamheter. Den 25 januari anordnar vi en träff för […]