Att sprida text på rätt sätt

Upphovsrätt på bibliotek


Så här i 
coronatider har frågan kring vad biblioteken kan publicera i sina digitala kanaler uppmärksammats stort. Vilka tillstånd krävs för att lägga upp en sagostund på bibliotekets hemsida? Hur stora textsjok är ok att dela på instagram? Frågan gäller även textuppläsning på plats i biblioteket.

När ett bibliotek på något sätt använder sig av text och bild i det fysiska eller digitala rummet behöver biblioteket i förväg söka tillstånd från upphovspersonen. Det kan ske på flera sätt, till exempel genom att kontakta upphovspersonen direkt, eller det vanligaste sättet: via de upphovsrättsorganisationer som finns. Det går också alltid bra att använda material som inte längre är ekonomiskt skyddat, det vill säga 70 år efter upphovspersonens död.  

Upphovsrätt för text och bild

Administration av litterära rättigheter i Sverige (ALIS) heter den organisation som arbetar med upphovsrättsfrågor rörande text. För att ansöka om ett godkännande för litterära verk fyller biblioteken i ett formulär på ALIS hemsida. Där finns också information om rådande priser för olika typer av publicering, läs mer här: https://www.alis.org/for-nyttjare/.När det gäller internationella verk finns det i dagsläget inte något formulär. ALIS kan hjälpa till med kontakt till sin motsvarighet i andra länder om det gäller större evenemang där det handlar om att klarera användning av flera verk från ett land.  ALIS samarbetar just nu med Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att ta fram så kallade avtalslicenser som ger rätt till generell användning.  Det innebär att kommunerna inte behöver söka tillstånd inför varje användning av ett verk, utan att tillstånden gäller generellt, och då både för svenska och internationella verk.

Vi på regionbiblioteket är medvetna om att det av flera anledningar är svårt för er på biblioteken att söka tillstånd. Administration av litterära rättigheter i Sverige (ALIS) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) tittar på möjligheten att ta fram så kallade avtalslicenser som kommunerna kan teckna för all sin verksamhet. SKR har mycket att göra nu, av förståeliga skäl, och därför har vi på regionbiblioteket direktkontakt med ALIS. Eventuellt kan det bli aktuellt med en typ av pilotavtal för att snabba på processen. Vi återkommer så fort vi har mer information.

Bildupphovsrätt i Sverige heter organisationen som arbetar med bilder, illustrationer med mera.

 

Läs mer:

Steg för steg-guide för hur du söker tillstånd från ALIS: http://xn--lslov-gra.se/pm-om-hoglasning/ 

Artikel i digiteket om uppläsningar i sociala medier:
https://digiteket.se/inspirationsartikel/upplasning-ur-bocker-pa-natet-vad-ar-det-som-galler/  

Intervju med Alis i Biblioteksbladet:
https://biblioteksbladet.se/vi-vill-gora-anvandningen-legitim/ 

ALIS (Administration av litterära rättigheter i Sverige):
https://www.alis.org/

Bildupphovsrätt i Sverige:
https://bildupphovsratt.se/ 

  

Fritt material eller creative commons


Mycket av den svenska litteratur som inte längre omfattas av upphovsrättslagen finns på Litteraturbanken.se. Här finns även en ingång för bibliotekspersonalNär det kommer till bilder finns många bildbanker där bilder kan sökas utifrån olika typer av licenser för creative commons. Digiteket har en introduktionskurs om creative commons.

 

 

 

Relaterade poster

  • Inga relaterade