Drömmen? Att nå alla i Norrtälje!

I år fyller bokbussen i Norrtälje femtio år. Den nuvarande bussen som kallas för Sigge har rullat sedan 2008. Varje månad stannar bokbussen på över 100 olika hållplatser i Norrtälje som är en vidsträckt kommun. 60.000 invånare bor här permanent, på sommaren ökar antalet med nästan lika många till. Jag hängde med bussen på en fredagstur. Här är min berättelse.

Bokbussen

Foto Cecilia Brisander

Dagens första stopp är Drottningdalsskolan. För årskurs 2 är bussen efterlängtad. Ett gäng flickor och pojkar myllrar runt i den lilla ytan där böcker på Hcf och Hcg finns. Ovan som jag är vid det trånga utrymmet råkar jag trampa en gosse på hans redan ömma tå. Vi slår oss ner i ett litet hörn och efter att ha kollat att tån mår okej vill han visa mig de böcker han tänkt låna inför sommarlovet, Star Wars, insekter, roliga böcker och allt möjligt har A intresse och stor kunskap om. Vi blir avbrutna då fler barn vill ha boktips; om dinosaurier, mumier, fiske, hästar och allt mellan himmel och jord. Till sist har alla försett sig och böckerna blir utlånade av Anders som är dagens chaufför och biblioteksmedarbetare.

I teamet Bokbuss på Norrtälje bibliotek ingår 5-6 personer, Maria Anderhagen är samordnare för verksamheten. Att vara verksam på bokbussen innebär att sköta om allt som ingår i bussen. Förutom de biblioteksspecifika även att ta hand om bussen, tanka den, tvätta (vilket behöver göras ofta), fixa småreparationer på egen hand och ta bussen till verkstaden för större. Sedan bussen invigdes har ständiga förbättringar gjorts. En extra vinklad hylla har satts in i boksnurrorna så att färre böcker ska trilla ur hyllorna när bussen far fram på snåriga och smala vägar. Att det är perfekt avstånd mellan lastkajen och rampen in till bussen från garaget där bokbussen står är en annan praktikalitet som underlättar i och ur lastning. Vid varje tur finns cirka tretusen medier med på bussen men beroende vilka verksamheter som ska besökas är beståndet anpassat efter de verksamheter som besöks. Över fyrtio förskolor åker bokbussen till en gång i månaden. Hållplatser finns också vid skolor, vård- och omsorgsenheter, äldreboenden och i Norrtäljes många byar och samhällen. Under sommaren gör bokbussen vissa pop-up besök för att hitta nya låntagare på nya platser. I sommar bland annat med besök av en sagoberättare från Storholmens vikingaby. Även badplatser och hembygdsgårdar besöks.

Att bokbussen är uppskattad råder det inga tvivel om. I byn Nyby väntar flera låntagare vid hållplatsen. Det finns många storläsare och byn har en egen bokcirkel som regelbundet ses i bygdegården. Besöket av bokbussen ger ytterligare möjligheter till prat om läsupplevelser och boktips delas flitigt mellan biblioteksmedarbetarna och användarna. Att personalen på bussen är uppskattad och omtyckt vittnar en bybo om:

– När jag behöver en kram så får jag det och så skojar vi ofta med varandra, det är viktigt.

Maria och Anders står inne i bokbussen

Maria och Anders
Foto Cecilia Brisander

Jag tror att det här är en hemlighet till bokbussen popularitet och att den är uppskattad av invånarna i Norrtälje. Det ska vara och är roligt att besöka bokbussen. Den bidrar till att ge sammanhållning mellan människor. Aaron Antonovsky myntade begreppet känslan av sammanhang (KASAM) och dess betydelse för människor. Enligt Antonovsky avgör känslan av sammanhang hur en individ klarar av stressituationer, och detta är i sin tur avgörande för hälsotillståndet. Maria och Anders som ansvarar för dagens bokbusstur känner sina låntagare och är lyhörda för var och ens dagsform och önskemål. Kanske låter det enkelt men jag är övertygad om att det bidrar till ökad hälsa och livskvalité för var och en.

Efter besöket i Nyby äter vi lunch och får ytterligare möjlighet att reflektera över bokbussen. Medarbetarna har många önskemål och vilja till förbättringar. Allt från en ny modern buss, den nuvarande har efter tio år sina skavanker. Planer pågår för att så småningom skaffa en ny buss som i så fall ska få en kulturprofil. Önskemål finns även att öka samarbetena med de verksamheter som bokbussen besöker, till exempel med förskolorna. Möjlighet till reflektion och nätverkande med andra bokbussverksamheter är också viktigt liksom tid att gallra, se över beståndet och ännu mer tillgängliggöra bibliotekens innehåll för invånarna i Norrtälje.

– En medarbetare till, helst en barnbibliotekarie skulle ge verksamheten ett rejält lyft säger Maria.

På vägen tillbaka till Norrtälje kör vi raka vägen och jag får ytterligare ta del av chauffören Anders berättelser om de platser och människor som bor där som vi susar förbi. Han har en stor kunskap om Norrtälje och känner många. Kännedomen om lokalsamhällena och relationsbyggandet är en nyckel till framgång för bokbussen. I höst trappar dock Anders ned bokbusskörande men han fortsätter som timanställd.

– Det här jobbet har passat mig perfekt säger han. Att köra bussen, fixa med den, prata med människor och ge tillgång till kunskap och läsupplevelser. Fler borde arbeta som bokbusschaufförer säger han med ett leende. Drömmen är att i ännu högre grad nå alla Norrtäljebor och sommargäster. Att bidra med allt det som bibliotek är till för.

I år firar biblioteket i Norrtälje att bokbuss-verksamheten funnits i femtio år i kommunen och att stadsbiblioteket varit i sina nuvarande lokaler i trettio år. Det blev en september-lördag för alla åldrar med karnevalståg genom staden, pyssel och skrivar-workshop, besök av clown, författare och tal. Och en trettio meter lång tårta som precis räckte till alla besökare.

Tack Maria och Anders för en strålande dag på bokbussen i Norrtälje!

 

Cecilia Brisander

artikeln publicerad i Länsnytt 2018:2

Relaterade poster

  • Inga relaterade