Tema Drömmar – Läs förordet ur nya och sista numret av Länsnytt!

Omslagsbild av tidningen Länsnytt nummer 2 2018, Tema DrömmarVälkommen!
Det du nu läser är det sista numret av Länsnytt, åtminstone i den här formen. Vi behöver utvärdera och vidareutveckla hur vi på bästa sätt når ut med information och kommunikation till er på biblioteken. Tillsvidare kommer vi istället att skicka ut ett nyhetsbrev med information om vad som är på gång hos oss och om sånt vi fångar upp i omvärldsbevakningen.

Detta är en del av en översyn av vår verksamhet som vi nu genomför som en del av verksamhetsövergången till Stockholms läns landstings kulturförvaltning. Under 2019 kommer vi bland annat att ta fram en ny regional biblioteksplan och kopplat till det också se över formuleringen av vårt uppdrag och hur vi organiserar arbetet.

Samtidigt händer det mycket för den nya organisation vi blivit en del av som också påverkar oss. Regionbibliotek Stockholm är en av flera länskulturfunktioner som under 2018-2019 samlas i samma organisation på landstingets kulturförvaltning. Detta kommer att skapa bättre förutsättningar för samarbete och resursutnyttjande mellan regionbiblioteket, Film Stockholm, Dans i Stockholms stad och län, Stockholms läns museum och övriga delar av kulturförvaltningen.

Landstinget blir Region Stockholm från och med 1:a januari 2019 och under året genomförs en samlokalisering av alla centrala förvaltningar inom landstinget till nya gemensamma lokaler. Detta innebär alltså ny adress även för oss någon gång under hösten 2019. Det är således många nyheter på gång för oss framöver. Vi hoppas att detta kommer att skapa bra möjligheter för fortsatt lärande och utveckling i vår verksamhet och hos er i biblioteken runt om i länet.

2019 blir det också spännande att se hur den nationella strategin ser ut när den lanseras under våren och de intressanta initiativ och diskussioner som den kan ge upphov till. Det blir även kul att fortsätta följa alla de bra projekt och aktiviteter som redan är igång eller startas inom ramen för de stora statliga satsningarna Stärkta bibliotek och Digitalt först med användaren i fokus som vi räknar med fortsätter under 2019, oklarheter i budget och regeringsbildning till trots.

Med detta önskar vi er en god fortsättning på det nya året!


Oskar Laurin
Enhetschef
Regionbibliotek Stockholm

Relaterade poster

  • Inga relaterade