Digitalt för och med barn och unga – på besök i Malmö och Göteborg

Vad händer på barn- och ungdomsavdelningarna i Malmö och Göteborg? Hur jobbar personalen där med digitalt skapande, sociala medier, spel och det vidgade textbegreppet? Med siktet inställt på den digitala verksamheten i Kanini (Malmö), Balagan (Malmö) och Dynamo (Göteborg) åkte jag söderut.

Skåp med material och två datorer på Balagan Malmö stadsbibliotek

Balagan

Malmös barnavdelning Kanini för barn 0-8 år öppnade 2016 och är en lekfull miljö med rum som bland annat är utformade som en skog och en sagogrotta. I hyllorna finns surfplattor på lagom höjd för de lite äldre barnen med spel och interaktiva pekböcker. I sagogrottan är projektor och ljud installerat, det går ändra stämningen i rummet med projektioner på väggen och olika ljudinstallationer. I en stor öppen verkstad sker mycket skapande, både i analog och digital form. Utrymmet är fyllt av barnens verk.

umelurmaskin Kanini Malmö stadsbibliotek

Krumelurmaskinen

Vid en vägg står en ”krumelurmaskin”, en robot som går att mata med teckningar, och så projiceras de på en vägg i biblioteket. En del av verkstaden har green screen och utrustning för teknisk prova på-verksamhet, som Beebots och MakeyMakey. Även på avdelningen Balagan för de mellan 9-13 år är det digitala väl synligt: här finns en tv med spelkonsol, en 3D-skrivare, och flera datorer för att spela, surfa och skapa. Ett av de viktigaste syftena med den digitala verksamheten är att låta alla få prova på ny teknik, även de som inte har tillgång till det hemma eller i skolan. Bibliotekspersonalen arbetar mycket med att nå ut till fler, en stor del av sin verksamhet har de lagt om till drop in-tillfällen från att ha varit bokningsbara aktiviteter, för de märkte att när det krävdes förhandsbokningar var det mest resursstarka föräldrar som bokade in sina barn.

Malmö har haft en framgångsrik satsning på att nå ut med sin barnverksamhet till arabisktalande familjer genom Facebook-sidan Barnbiblioteken, som är på arabiska. Redan från början satsade de på marknadsföring med hjälp av filmer om biblioteket, och några av deras filmer på arabiska har fått enormt genomslag.

 

Tavla med ord på olika språk

Balagan

Efter Malmö åkte jag västerut till Göteborg för ett besök på Dynamo, Göteborgs stadsbiblioteks ungdomsavdelning. Dynamo har ett ganska starkt fokus på spelkultur – tv-spel och brädspel är en stor del av verksamheten. En erfarenhet som personalen har gjort är att de måste skapa naturliga kontaktytor med användarna – för mycket av ungdomsverksamheten handlar om att bygga relationer. Spelkonsolerna går till exempel bara går att boka genom en pärm i disken, på så sätt får personalen direkt en relation till de som kommer dit. Ett annat sätt att jobba med relationer har varit att placera en skaparverkstad i mitten av lokalen. Det har blivit en naturlig mötesplats, någonting att samlas kring som fungerar som en ingång till samtal. På så sätt har det också blivit lätt för personalen att fånga upp och ta tillvara på ungdomarnas egna idéer och uttryck. Att en besökare satt och tecknade i biblioteket resulterade till slut i en utställning både i det fysiska biblioteket och på Instagramkontot. En besökare med ett stort Pokemon-intresse satte ihop en Pokemon-festival med turnering i 3ds, Pokemon-quiz och Pokemon-pyssel.

Spel Dynamo Göteborgs stadsbibliotek

Dynamo

Verksamheten i Dynamo knyter ofta ihop olika former av berättande och medier, varav det mest ambitiösa kanske var H.P. Lovecraft-festivalen: med cosplay, brädspel, bokprat, författarbesök, filmworkshop, improvisationsteater och till och med en skräckmusikal. Jag får känslan av att Dynamo är en verksamhet som verkligen jobbar med textuniversum och kulturuttryck i bred bemärkelse. Inspirerande!

Linn Holmstedt

 

Relaterade poster

  • Inga relaterade