GDPR, den nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 inträder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, inom hela EU.
GDPR betyder General Data Protection Regulation.

Här har vi samlat användbara länkar:

Datainspektionen
Allt om dataskyddsförordningen:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Vägledning för personuppgiftsansvariga
Tar upp 13 frågor som personuppgiftsansvariga bör ta ställning till inför införandet: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/forberedelser/forberedelser-for-personuppgiftsansvariga/


Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Dataskyddsförordningen, GDPR (ingångssida):
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/
dataskyddsforordningengdpr.13023.html

Checklista dataskyddsförordningen, GDPR
Här finns en checklista med åtta punkter som SKL rekommenderar kommuner, landsting
och regioner att gå igenom inför att GDPR börjar gälla. Här finns det filmer och kortfattat
material att använda för att informera chefer och medarbetare:
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/
dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen/
checklistadataskyddsforordningengdpr.14745.html


Biblioteksspecifika länkar

Biblioteksbladet
Biblioteken förbereder sig inför nya dataskyddslagen:
http://biblioteksbladet.se/biblioteken-forbereder-sig-infor-nya-dataskyddslagen/

Axiells kurser
Axiell ger kurser i vad GDPR innebär för biblioteken:
http://www.axiell.se/kurs-biblioteken-och-gdpr/

 

Några viktiga utgångspunkter inför dataskyddsreformen:

  • Vilket ansvar har biblioteket, vilket ansvar har kommunen?
  • Hur ser vi till att all personal på biblioteket vet vad som gäller?
  • Vilka nuvarande rutiner på biblioteket behöver förändras?
  • Hur behandlar vi personuppgifter och var behandlar vi dem?
  • Har vi lagligt stöd för att behandla dessa personuppgifter?
  • Vilka har tillgång till dessa personuppgifter?
  • Hur arbetar man med tillgång, korrigering, portabilitet av personuppgifter?
  • Hur gallrar man personuppgifter?

 

Relaterade poster

  • Inga relaterade