Ny chef för Regionbibliotek Stockholm rekryterad

Porträtt Oskar Laurin

Foto: Anna Molander

Oskar Laurin tillträder under våren, då han lämnar sitt nuvarande uppdrag som chef för Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek.

”Jag ser fram emot uppgiften! Biblioteken står inför stora utmaningar, och det ska bli kul att se hur vi kan jobba tillsammans inom regionen för att ta oss an detta.”

Regionbibliotek Stockholm är sedan årsskiftet en del av kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting och tillhör avdelningen för främjande länskultur.

Frågor besvaras av Torbjörn Neiman, chef avdelningen för främjande länskultur eller Eva Bergquist, förvaltningschef kulturförvaltningen.

Kontaktperson Regionbibliotek Stockholm: Lotta Aleman: charlotte.aleman@sll.se

www.regionbiblioteket.se
www.facebook.com/regionbiblioteket/

Relaterade poster

  • Inga relaterade