Språkutvecklande arbetssätt i Botkyrka

Genom språket kommunicerar vi med andra och utvecklar ny kunskap. Inom folkbiblioteken arbetar vi i varierande grad med språk och språkutveckling i vår vardag. Men hur kan vi göra det mer systematiskt? Och hur kan vi utveckla det tillsammans med andra yrkesgrupper?

Språkutvecklande arbetssätt är etablerat inom skolans värld. Men barns språkutveckling sker även utanför skoltid. Trots det finns idag inga dokumenterade arbetssätt för språkutveckling inom kultur- och fritidsaktiviteter. Botkyrka kommuns kultur- och fritidsförvaltning sökte och fick kompetensmedel för en utbildning.

I upphandlingen föll valet på Veli Tuomela, doktor i flerspråkighet och med en gedigen erfarenhet av språkutvecklande arbete inom skola och förskola. – Det här blir en pionjärverksamhet, säger Veli Tuomela. Jag har aldrig varit med om att en kommun vill utbilda personalen inom kultur- och fritidsområdet i språkutvecklande arbetssätt! Vad vill vi åstadkomma? Jo, vi tänker att unga i kommunen behöver ett utvecklat språk för att fullt ut tillgodogöra sig förvaltningens verksamhet och för att delta i samhällslivet. En språkutvecklande insats är i linje med kommunens mål om ett jämlikt Botkyrka fritt från diskriminering.

Projektmålet är att höja kompetensen i språkutvecklande arbetssätt för våra medarbetare. Målet är också att ta fram anpassade sätt att arbeta språkutvecklande inom de specifika verksamheterna. Tio personer – som vi kallar språkpiloter – från förvaltningens olika verksamheter, kommer att delta i en utbildning fram till april 2018.

All personal erbjuds våren 2018 en föreläsning med vår utbildare och språkpiloterna. Sedan är tanken att språkpiloterna, tillsammans med cheferna, ska förvalta kunskaperna och sprida dem i organisationen. Vi är precis i början av vårt utbildningsprojekt. Det ska bli spännande!

Anna-Stina Takala Bibliotek Botkyrka

Fot: C. Brisander

Detta är en artikel publicerad även i Länsnytt nr 3-4 2017.

Relaterade poster

  • Inga relaterade

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *