FAKE NEWS – en utställning om fakta och misstro

Ill: Stockholms läns museum

Ill: Stockholms läns museum

Fakta och misstro är en utställning som pågår på Stockholms Länsmuseum under hösten. Med utställningen lyfter Länsmuseet fram aktuella ämnen som genomsyrar samhällsdebatten, och sätter det i relation till hur kunskap och information spridits och påverkat oss genom tiderna. Idag läser och pratar vi mycket om källkritik och om filterbubblor, faktaresistens och alternativa media, begrepp som berör oss alla. Olika tolkningar av fakta och kunskap har alltid haft inflytande, även långt innan internet fanns. Utställningen FAKE NEWS handlar om vårt förhållande till fakta och misstro – igår, idag och imorgon. Utställningen länkar på ett bra sätt samman dagens medieklimat med hur stereotypa bilder och föreställningar från historisk tid fått spridning och lever vidare än idag.

Ett pedagogiskt exempel är den hornprydda vikingahjälmen så som vi känner igen den idag, en bild som fick spridning på 1800-­talet av den tidens konstnärer (men även tidigare inom konsten). Vikingarnas hjälmar hade troligtvis inga horn, det har arkeologiska fynd visat, men bilden av den behornade hjälmen lever kvar.

Utställningen utgår ifrån fyra olika teman: Skolan, museet och historieskrivningen, Den globala klimatförändringen, Miljonprogrammet i media och fiktion och Internets inflytande över våra demokratiska rum.

Det första temat visar hur även läromedel och museer bidragit till att sprida stereotypa bilder som skapat föreställningar kring exempelvis könsroller och olika kulturer. Föreställningar som kunnat rota sig i vårt allmänna medvetande som sanningar trots att de ofta saknat vetenskaplig grund. Och visste du att mediernas negativa skildringar av miljonprogrammens bostadsområden, orter förknippade med utanförskap och kriminalitet, inleddes redan under tidigt 70-tal? Det var nytt för mig. Och hur ska vi egentligen tolka och förstå dagens infekterade miljödebatt?

Utställningen lyfter fram den makt bilder och medier har över oss och ställer frågor kring varför vi har så svårt att frigöra oss från förlegade uppfattningar.

I samband med utställningen FAKE NEWS ordnar Länsmuseet en föreläsningsserie i samarbete med Forum för levande historia och utställningen Propaganda. Programmet erbjuder flera intressanta temakvällar under hösten.

Länsmuseet ligger i Nacka Dieselverkstad i Sicklaområdet. Kanske lämpligt för en personalutflykt med efterföljande diskussion? Utställningen FAKE NEWS pågår fram till 7 januari 2018.

Hanna Johansson
Regionbibliotek Stockholm

 

Relaterade poster

  • Inga relaterade

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *