Att nå bibliotekens prioriterade målgrupper, interkultur och språk & talboken kommer….

var några teman på gårdagens arbetsmöte om tillgänglighet, uppsökande verksamhet och några av bibliotekens prioriterade målgrupper. Att låta medarbetare som jobbar med liknande uppgifter och uppdrag träffas och dela med sig av erfarenheter och goda exempel är ett syfte med att vi på regionbiblioteket arrangerar träffar kring olika områden. 15 stycken medarbetare hade tagit sig till biblioteket i Handen.

Inledningsvis fick vi höra om Haninges uppsökande verksamhet, fyra personer arbetar med verksamheter för att nå bibliotekens prioriterade målgrupper. I Haninge bor 85.000 invånare. Kommunen är stor och vidsträckt. Talböcker, boken kommer och minneslådor är delar i verksamheten. Bokbussen är viktigt för att nå målgrupperna och den besöker varje vecka förskolor, dagliga verksamheter, gruppboende och träffpunkter för äldre. Med tiden har de fått kontakt med många verksamheter och efterfrågan på besök av bokbussen har ökat. För att kunna möta detta har de även använder de även en vanlig bil från kommunens bilpool. Samordnaren Pia Andersson Wredlert lyfter fram vikten av att söka upp de prioriterade målgrupperna i de sammanhang där det finns. Biblioteket ordnar även varje år en kärlekskväll, läs mer om den i en artikel från länsnytt.

Karin Sundström, Regionbibliotek Stockholm berättade om projektet Talboken kommer som nu är igång i vårt län. Tjänsten gör det möjligt för människor som prenumererar på en dagstidning som digital taltidning att också få talböcker digitalt i samma spelare. Huddinge, Järfälla, Lidingö, Norrtälje, Sollentuna och Stockholm är igång med att rekrytera potentiella låntagare. Hitills är det i hela landet 100 stycken som tar del av tjänsten. Läs mer om Talboken kommer

Annika Hermele från Regionbibliotek Stockholm berättade om de nya mångspråkiga uppdraget som vi har fått och inneburit att tre medarbetare rekryterats för att arbeta med detta. Under hösten 2017 genomförs en biblioteksturné bland länets kommuner för att höra om nuläget och tankar kring områdena.

Just nu pågår projektet Kommer boken? för fullt. Fem bibliotek i länet arbetar med mindre projekt kring att utveckla Boken kommer bland annat att nå fler finska låntagare och skapa ett årshjul för kommunikation av Boken kommer. Universitetsadjunkt Jenny Lindberg från Borås högskola kommer att göra en studie om Boken kommer. Hon genomför bland annat fokusgrupper med bibliotekschefer och biblioteksmedarbetare. Därtill samtal med ett par Boken kommer låntagare. Studien planeras att bli en skrift som är klar 2018. En sak som framkommit i projektet är behovet av att synliggöra Boken kommer såväl internt i biblioteksorganisationen som till politiker och allmänhet. Vi på regionbiblioteket vill uppmuntra bibliotek att samla in och ta tillvara på berättelser om vad Boken kommer kan betyda för dess användare.

Arbetsmötet innehöll även samtal i tre olika grupper. Vi pratade om: Att nå fler prioriterade målgrupper, skapa kontaktytor och samarbeten, interkultur och språk och tillgängliga medier. Goda exempel, tips och erfarenheter och ett gemensamt utforskande delades mellan deltagarna.

Regionbibliotekets kalendarium för hösten är välfyllt, det blir bland annat en träff om tillgänglighet och bibliotek för personer med demenssjukdom den 24/10.

Som sista punkt kom Junko Söderman från MTM för att tala om MTM:s arbeten med talböcker på olika språk. En strategi för kommande år håller på att tas fram. Hon berättade även att de startar en finsk talboksklubb för vuxna. Junko som tidigare arbetat på Internationella biblioteket påminde oss om att IB har tagit fram broschyrer med information om Boken kommer på olika språk.  

Tack till alla som deltog och biblioteket i Handen för värdskapet.
//Cecilia Brisander

Minneslådor
Fot: C. Bengtsson

 

Relaterade poster

  • Inga relaterade