Uppsökande verksamhet på Uppsala stadsbibliotek

Foto: C. Brisander

Uppsala

Bibliotek Uppsala har en gedigen social och uppsökande verksamhet. Genom projektet Kommer boken? som vi bedriver på Regionbibliotek Stockholm ville vi höra mer om deras verksamhet. I höstas gjorde vi ett första besök för att höra mer om deras verksamhet ur medarbetarperspektiv. Besöket gav mersmak och i januari 2017 gjorde vi ytterligare ett besök för att träffa enhetschefen Sara Bengtsson och bibliotekschefen, Johanna Hansson. Genom de två inspirerande besöken har vi fått viss inblick i enhetens verksamheter som vi nu vill dela med oss av.

I Uppsala kommun bor 213 000 invånare. Kommunen styrs av S, Mp och V. Kommunen är vidsträckt och består både av landsbygd och tätorter förutom staden Uppsala. Utbildningsgraden är högre än riksgenomsnittet. Antalet aktiva bibliotekslåntagare ligger något under riksnittet. Biblioteket har 200 BK-låntagare.

På den uppsökande enheten finns 10,5 tjänster. Medarbetarna arbetar i team med verksamheten olika delar, bokbuss, Boken kommer, talböcker, verksamhet för häktet, bokvagnsturer och bokdepositioner på äldreboenden. Enheten är stabil i och med att den funnits under en lång tid.

Verksamheten har utrymmen i stadsbibliotekets lokaler, eget mediebestånd och plats för de två bokbussarna i källaren. Verksamheten har fullt fokus på att erbjuda bokservice till alla. De som inte på egen hand kan ta sig till biblioteket eller på egen hand läsa eller ta till sig information. De två bokbussarna är en viktig förutsättning för att kunna uppfylla målen för verksamheten. Bokbussarna når i princip alla förskolor på landsbygden och alla enheter inom äldreomsorgen i kommunen. En imponerande siffra. Chaufförerna till bokbussarna kommer från det kommunala bussbolaget, det gör att om någon chaufför blir sjuk eller dylikt är det lätt att hitta ersättare. Samtidigt är den som kör bussen också en viktig social person. Många som kommer ombord på bussen uppskattar att få en pratstund. Turerna ses ständigt över för att nå så många som möjligt och numera kör man fler turer på kvällar och helger. Dagtid används bussen för att besöka förskolor, äldreboenden och förmedla Boken kommer. Smärre justeringar görs efter hand efter lokala behov och önskemål.

Arbetssätt och att nå fler låntagare

Alla medarbetare i enheten delar på de olika uppgifterna till exempel att plocka ihop böcker till Boken kommer låntagare. På så sätt får låntagare individuell hjälp men samtidigt är det en styrka att det är flera i personalen som delar på att ta fram böcker, göra urval och hålla kontakt med låntagaren. Det gör att verksamheten får högre kvalitet, blir mindre sårbar och mer professionell. Tidigare har tjänsten marknadsförts till dem som beviljas färdtjänst i Uppsala. Det var ett bra sätt att nå ut till fler. De är medvetna om att det är ett ständigt upprepande arbete att informera om verksamheten. Därför har man internutbildat all personal på biblioteken i Uppsala om de olika verksamheterna som finns på enheten. Alla medarbetare ska ha kännedom om till exempel Boken kommer så att de kan informera bibliotekets användare om tjänsten i de sammanhang där det kan vara aktuellt. Aktörer i civilsamhället kan vara viktiga att ha som ambassadörer för Boken. I Uppsala är Röda korset en viktig informationskanal. Enheten får ofta frågor om att delta på olika mässor och festivaler framförallt med bokbussen. Ofta tackar de dock nej eftersom det inte generar så många nya kontakter och låntagare men vid vissa tillfällen är det relevant att delta.

Foto: C. Brisander

Boken kommer, Uppsala

Det pågår ständiga utvecklingsarbeten på enheten. Att hitta nya aktörer att samarbeta med, fundera över hur de når fler av bibliotekens prioriterade målgrupper och att reflektera över rutiner som underlättar arbetena. En sådan är att medier från bokbussen ställs på bokvagnar som inte återlämnas. Istället plockar personalen från vagnarna till Boken kommer och kommande bokbussturer. Enheten köper också in många exemplar av de populära titlarna. Medieutbudet är viktigt i verksamheten. Och att inköpen anpassas efter behoven. Och att enheten lånar ut mycket medier märks på statistiken, bland alla enheter kommer social-uppsökande på tredje plats i utlån. Vid jul skickar enheten med en God jul hälsning till alla låntagare.

Det märks i våra samtal med att det kontinuerliga och strävsamma arbetet är centralt för enheten. Att arbetet som utförs betyder mycket för användarna får medarbetarna ofta bekräftelse på. Boken kommer låntagaren som vittnar om hur meningsfullt tjänsten är för hen till exempel; låntagaren på besök i bokbussen som vittnar om att det är efterlängtat med bokbussen inte bara för att låna nya böcker utan också för en liten pratstund, förskolegruppen som har barn med annat modersmål och får möjlighet att låna böcker på de språken, barnen som glatt väljer varsin bilderbok ur bokbussens samling, personen som sitter häktad och längtar efter stimulans och för hen som i tidig ålder drabbades av stroke men med hjälp av konstböcker får möjlighet att fortsätta uppleva konst. Och så vidare. I en vidare bemärkelse handlar detta om ökad folkhälsa, välbefinnande, meningsfullhet och känsla av sammanhang. Allt det där som får oss att växa som individer och i förlängningen bidrar till samhällets utveckling.

Vi lämnar Uppsala stadsbibliotek tacksamma över att ha fått se en så välfungerande verksamhet på stabil och medveten grund.

Cecilia Brisander och Karin Sundström

Regionbibliotek Stockholm

Relaterade poster

  • Inga relaterade