Slutrapport för seniorkultur

Musik, dans, berättelser, konst, rörlig film och eget skapande väcker lust, inspiration och ger meningsfullhet. I seniorkulturprojektet  fick deltagare från 14 äldreboenden i länet ta del av olika kulturaktiviteter

Projektet bedrevs av Kulturförvaltningen från mars 2012 till juni 2013. Länskulturfunktioner har utvecklat olika kulturaktiviteter inom konstarterna litteratur, film, hemslöjd, konst, dans, musik och kulturarv. Målen har bland annat varit att bredda och utöka utbudet av aktiviteter inom Kultur i vården, andra mål har varit deltagarnas egen delaktighet i aktiviteterna och  inspirera personalen till att integrera kultur som en del av vardagen.

Regionbibliotek Stockholm och de fyra kommunbiblioteken i Vårby (Huddinge kommun), Ekerö, Österåker och Farsta deltog i projektet. Vi genomförde bland annat läsombudsutbildningar, muntligt berättande med Fabula storytelling, högläsning på arabiska och svenska och en workshop med etnologen Georg Drakos för att ta tillvara på de äldres egna livsberättelser.

Slutrapporten finns att ladda ned här.

Korten är från slutseminariet på Nyckelvikens skola den 30 maj, 2013. Deltagarna fick pröva på olika aktiviteterna som genomförts inom projektet. Inledningstalade gjorde Anna Starrbrink och efter lunch föreläste medicine doktor, Ewa Bojner Horwitz om kulturens betydelse för hälsan.

sk5sk11sk8sk2sk1

Text och foton: Cecilia Bengtsson

Relaterade poster