Folkbiblioteken i siffror 2008 – 2012

Nu är Regionbibliotekets presentation Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2008 – 2012  klar.

Denna presentation bygger till stor del på den nationella biblioteksstatistiken som Kungliga biblioteket sammanställer årligen. Utöver detta presenterar vi också statistik kring faktorer som folkbiblioteken i Stockholms län efterfrågat, t ex antal utlån av AV-medier till barn och flera aktiviteter anordnade av biblioteken.

Nya tabeller för i år är Antal utlån av AV-medier för barn respektive vuxna och utlån på andra språk i relation till utlån totalt. Vi presenterar även antal timmar avsatta till personalutbildning/kompetensutveckling per årsverke (2010 – 2012).

Det totala antalet utlån som förra året låg över 11 miljoner är nu lägre med 10,9 miljoner. Även antal besök i länet har minskat, från 14, 7 miljoner till 14, 4. Ökar gör däremot antalet utlån av e-böcker där vi har nästan en fördubbling, utlånen 2012 ligger över 319 000.

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2008 – 2012

/Annika

Relaterade poster