Ny broschyr om biblioteken och den digitala delaktigheten

Ett antal exempel på bibliotekens arbete för digital delaktighet presenteras i en broschyr, som Svensk biblioteksförening ger ut idag. Syftet är att ge inspiration framåt, samt att visa hur biblioteken idag och framöver kan arbeta för att leva upp till bibliotekslagens formuleringar om att

verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Insatser från några olika håll i landet lyfts fram, bl a Botkyrka i Stockholms län. It-minister Anna-Karin Hatt är intervjuad och hon ger tydliga signaler om att folkbiblioteken inte kan vänta sig några statliga resurser eller ytterligare uppdrag på det här området.

Jag tror inte på storskaliga centralistiska lösningar utan jag är övertygad om att kommunerna och biblioteken lokalt kan hitta de arbetsformer som bäst passar dem.

Alla siffror tyder på att det digitala utanförskapet minskar, men att det fortfarande finns många som av olika skäl står utanför.

Biblioteken och den digitala delaktigheten

broschyr_digidel

/ Anna-Stina Takala, Regionbibliotek Stockholm

Relaterade poster