Nytt nummer av Länsnytt med tema Mångfald

Länsnytt 1/2013Inom kort är ett nytt nummer av Länsnytt, Regionbibliotekets tidskrift, på väg ut ur tryckpresserna och vidare ut på biblioteken. Redan nu går numret, 1/2013, att läsa på webben som pdf.

Temat för numret är Mångfald. Vi är tre som har ingått i redaktionen denna gång, Alireza Afshari, Cecilia Bengtsson och Anna-Stina Takala. Det har varit spännande och roligt att arbeta med temat och inte minst att läsa de artiklar som har kommit in till oss från er som arbetar i länet.

Såhär inleder vi tidningen:

Vem är biblioteken till för? För alla, javisst men om vi måste prioritera i verksamheten och verkligen uppfylla bibliotekslagens skrivelse om prioriterade målgrupper hur ska biblioteken då gå till väga? På vilka grunder, idéer och ideologier bygger bibliotek sin verksamhet och är det hållbart? Bemöter vi bibliotekens alla användare utifrån deras egna levnadsvillkor och behov? Speglar bibliotekens verksamheter och medieutbud den mångfald som vårt samhälle idag er bjuder och verkar i? Svåra frågor som inte besvaras i en handvändning och där det inte finns en lösning och ett svar, utan en mångfald svar utifrån den kontext som biblioteken befinner sig i. I det här numret av Länsnytt gör vi ett försök att beskriva de utmaningar som biblioteken står inför och ge olika exempel på hur biblioteken i vårt län arbetar med att utforma en verksamhet utifrån lokalsamhället och dess medborgares förutsättningar.

Hoppas du ska tycka läsningen är intressant!

Anna-Stina, Cecilia, Alireza

Relaterade poster