Ortsportaler på Wikipedia

Om du älskar din hembygd, har massor av kunskap – lyssnar på föredrag – läser allt du kommer över – intervjuar folk i din hembygd ….. Vad händer sedan? Hur kan du förmedla all denna kärlek och kunskap till din omvärld? Jo, genom att skriva själv i encyklopedin Wikipedia! Eller genom att ta kontakt med en gymnasist som kan ta del av dina kunskaper och skriva i Wikipedia. Regionbibliotek Stockholm startade 2010 projektet Ortsportaler med koppling till olika platser och miljöer i Storstockholmsregionen.
Denna artikel om projekt Ortsportaler av Lisbeth Schoultz Káplár, har tidigare publicerats i Länsnytt nr 3 med tema digital delaktighet.

Notholmen, Tyresö

Notholmen, Tyresö

På den svenska språkversionen av Wikipedia finns flera så kallade portaler. Det kan vara portaler för ämnen som fåglar, konst, scouting eller ortsportaler. I ortsportalerna samlas ingångar till artiklar om samma geografiska område. Två exempel är Stockholmsportalen och Salemportalen.
En bra ortsportal kan fungera som en inkörsport till information om personer och institutioner som präglat orten. Den fångar upp händelser, geografi, ortnamn, platser, byggnader, föremål som har eller har haft betydelse. Fokus ligger inte alls enbart på historiska förlopp. Innehållet kan även återspegla vår tid.
Wikipedia är ett fritt uppslagsverk med öppet innehåll. Det innebär att artiklarna i Wikipedia skrivs av människor som du själv, världen över och dygnet runt. Vem som helst kan läsa, redigera och lägga till artiklar utan att ha kostnader för abonnemang eller svårigheter med inloggning. Det blir snabbt mycket stort när många bidrar med mycket smått. Wikipedia kan användas som vilket uppslagsverk som helst, kanske med extra källkritiska ögon. Du kan själv med eller utan ett wikipediakonto skriva vidare på befintliga artiklar eller skapa nya. Att kunna belägga det du skriver med källhänvisningar och att du inte laddar upp t.ex. upphovsskyddat bildmaterial är viktigt att känna till. Men så länge reglerna följs är nya bidrag alltid välkomna på det ständigt växande Wikipedia.

Regionbibliotek Stockholm startade 2010 projektet Ortsportaler med koppling till olika platser och miljöer i Storstockholmsregionen. Ortsportalprojektets mål är:
• att höja kvaliteten på ortsartiklar genom att redigera och komplettera befintliga artikeltexter
• att beskriva och kartlägga lokala förhållanden genom att skriva nya, relevanta artiklar
• att bidra med nya bilder på Wikipedia genom webbplatsen Wikimedia Commons. Kommunbibliotek med egna bildarkiv kan lägga ut material under fri licens på Wikimedia Commons förutsatt att upphovsrätten tillåter detta.
• att få kommunbiblioteken att använda Wikipedia och genom arbetet bli en aktiv part i det lokalhistoriska arbetet.
• att genom ortsportaler i Wikipedia öka förutsättningarna för att arbeta med lokalhistoriskt material i skolundervisningen.

Exempel på hur några kommuner arbetat med Ortsportaler

I Salem hösten 2011:
Fotografen Sam Stadener berättade om hur man fotograferar gamla hus på bästa sätt. Stig Silén från hembygdsföreningen höll en föreläsning om gamla torp i Salem. Det genomfördes en fotosafari med invånare i olika åldrar och dagen avslutades med ”wikifika” på biblioteket. I Salem hoppas man att ungdomar i Rönninge gymnasium kommer att engageras att skriva på Wikipedia. Kanske du kan komplettera med fler profiler i Salem än Sten Bergman, Johannes Edfelt och Sven Nykvist?

I Tyresö:
2009 släpptes en bok av f.d. länsantikvarien Jan-Bertil Schnell, Tre strömmar. Den har skapat ett ökat allmänt intresse för kommunens historia och ett intresse att ge en kompletterande bild eller alternativ tolkning av historien. Inom Ortsportalprojektet har följande arrangemang genomförts: Workshop där man visade hur man laddar upp bilder på Wikimedia. Kurs i arkivkunskap för föreningsrepresentanter och en folder om projektet delades ut. Fotosafari för att samla in bilder till artiklar om Tyresö. Kanske du kan komplettera med fler profiler i Tyresö än Påvlige markisen Claes Lagergren?

I Upplands-Bro:

Två tillfällen med fotosafari har arrangerats i Upplands-Bro och det har förts diskussioner med några av hembygdsföreningarna. Kanske du kan komplettera med artiklar om Brunna kyrksal, Frölunda flygplats, Lejondalssjön, Rättarboda, Örnässjön?

Övriga kommuner som varit intresserade av projektet är Upplands Väsby, Solna, Sundbyberg och Österåker.

Upplands runinskrifter nr 617, Assurs sten, nära Bro kyrka i Uppland

Upplands runinskrifter nr 617, Assurs sten, nära Bro kyrka i Uppland

Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetets arbete på nätet med Platsr,  ”Varje plats har en historia!, Kringla och Kulturarv Stockholm vill vi också slå ett slag för, och vi hoppas att allt detta innehåll kan kopplas ihop med Wikipedia.
Det organiseras utbildningar för lärare och andra som redan är wikipedianer för att sprida wikikunskap, ”Wiki skills”, och göra fler delaktiga i Wikipedia. Samtidigt pågår nu den nationella kampanjen Digidel2013, som vill verka för att fler blir delaktiga på nätet. Här finns oändliga möjligheter för dem med kunskap om hembygden att göra betydande insatser!

Välkomna till Wikipedia och till www.ortsportaler.se!
Projektledare Einar Spetz, ortsportaler@gmail.com

/Lisbeth S. Káplár, utvecklingsledare, Regionbibliotek Stockholm. lisbeth.schoultz.kaplar@stockholm.se

Relaterade poster