Länsstatistiken 2011

Nu är det dags för er vid folkbiblioteken i Stockholms län att lämna in statistik för 2011. I år samordnar vi med KB så att våra frågor kompletterar KB:s frågor. Ni behöver alltså inte fylla i samma sak två gånger. Däremot ber vi er att skicka KB:s blankett ifylld också till oss så att vi på så sätt får in dessa uppgifter.
Blanketten finns i word-format och .pdf-format. Ni kan alltså spara ner, fylla i och spara om och maila ELLER skriva ut, fylla i för hand och skicka per post eller med sändningslådan ELLER fylla i vår webbenkät som ni hittar här: http://www.surveymonkey.com/s/V8LR6B8

Blanketterna och lite till hittar ni på vår statistiksida

Postadress för statistikinlämning:
Regionbibliotek Stockholm
att. Annika Lissenko
113 80 Stockholm

Glöm inte att samtidigt vid insändandet till Regionbiblioteket skicka oss även de uppgifter ni lämnar till KB!
Sista inlämningsdag är 16 februari 2012!

Ser fram emot era siffror!

Vänliga hälsningar
Malin Ögland
Utvecklingsledare
Regionbibliotek Stockholm

Telefon: 08-50831087, 076-1231087

Relaterade poster