Biblioteksstatistik

Under 2010 gjordes 67,3 miljoner besök på svenska folkbibliotek. 14,7 miljoner, eller 22%, gjordes i Stockholms län.
Besöken på svenska folkbibliotek har minskat med  8,1 miljoner sedan 2007 men i Stockholms län har de ökat med 1,1 miljoner! Kanske tänker ni att det beror på befolkningsökningen i Stockholms län? Ja, men inte bara! Antal besök/invånare var i Stockholm år 2007 6,9 besök/invånare och 2010 7,2 besök/invånare!

Källa: Bibliotek 2010 och Folkbiblioteken i Stockholms län 2006-2010

 

 

 

 

Relaterade poster