”Det läsande barnet”

Fredag 16 december disputerar Mats Dolatkhah med sin avhandling ”Det läsande barnet – minnen av läspraktiker i Sverige 1900-1940” vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.

Du som inte har möjlighet att gå på disputationen eller inte kan vänta på att få läsa avhandlingen kan läsa Mats Dolatkhahs kapitel i boken Barnet, platsen tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld (2010).

 

Relaterade poster