Om bokens och läsningens värde i överflödssamhället

Bokonomi var ämnet för Pamela Schultz Nybackas föreläsning på Regionbiblioteket under onsdagsförmiddagen. Vi var en grupp mycket intresserade biblioteksmedarbetare på plats för att lyssna.

Hur kan man se på böckers värde? Visst skiljer det sig från traditionella ekonomiska värden, men det betyder inte att böcker inte kan diskuteras just i termer av värde, menar Pamela Schultz Nybacka (PSN). Jag som tog del av föreläsningen tycker att ämnet känns som ytterligare spännande vinkling att lägga på bibliotekens arbete och på bok- och läsarsamhället i stort.

Ekonomiska värden utgår från knapphetens logik, värde skapas genom utbud och efterfrågan. Men när det handlar om böcker är det istället ett slags överflödets logik som ska hanteras. PSN berättade att skriftspråket uppstod i områden där det fanns ett stort överflöd av resurser (bördiga jordar). När överflödet blev stort, räckte siffersystemen inte längre till i det gamla sumeriska samhället.

Sedan vår historias början har ord för läsning och ekonomi varit relaterade till varandra språkligt. För detta hade PSN formulerat ett bevingat ord, ”Sumers writing, to consumers reading”.

Att konsumera böcker, att läsa, det handlar inte om att förbruka en vara, utan snarare om att fullborda den. Konsumtion av böcker kan istället ge en exponentiell tillväxt av lärande hos den som läser. PSN gav många exempel på vad läsmiljöer kan innebära och hur det påverkar läsningen. Läser man gömd för andra eller som del i alla andra vardagliga sysslor? Ju fler miljöer där möjlighet till läsning finns, ju större chans att öka läsningen och att öka olika typer av läsning, menade PSN. Här har biblioteken en uppgift att visa på en bredd av läsmiljöer och inte minst behövs bibliotekarier för att sålla, välja och lotsa i det överflöd som bokonomin utgör, enligt PSN.

Föreläsningen var mycket innehållsrik och allt kan inte tas med i denna bloggpost. Sammanfattningsvis handlar bokonomi om följande:

  • Bokonomin innebär att skapa och hantera överflödssamhället
  • Skriften var från början ett sätt att hantera överskott och överflöd
  • Boken är outtömlig och förmår härbärgera myckenhet och det mångtydiga
  • Boken bunden som objekt och diskurs: skapar och upprätthåller gränser (språkliga, sociala, juridiska, nationella, ekonomiska, etc)
  • Boken kan även korsa tid, rum och sociala sammanhang
Pamela Schultz Nybacka

Pamela Schultz Nybacka

Läs realtidstwittret för #bokonomi (obs, endast tillgängligt en kort tid efter föreläsningen). Se fler bilder från föreläsningen. Ta del av Pamela Schultz Nybackas avhandling  Bookonomy: The Consumption Practice and Value of Book Reading.

/ Anna-Stina Takala

Relaterade poster